Afdruk

Informatie volgens § 5 Telemediawet:

app and move GmbH

Leipziger Straße 1

35274 Kirchhain

Telefoon: 06422 / 4069903

E-Mail: info@sportbox.de

Web: www.sportbox.de

Geautoriseerde bestuurders: Leon Martijn van Dijk, Timo Wozniak

Registratierechtbank: arrondissementsrechtbank van Marburg

Registratienummer: HRB 7269

Btw-identificatienummer volgens § 27a UStG: DE323386508

Vrijwaring

inhoudswaarschuwing

De inhoud van deze website, die gratis te gebruiken en vrij toegankelijk is, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de journalistieke artikelen, gidsen en nieuws die beschikbaar zijn en gratis kunnen worden gebruikt. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet noodzakelijkerwijs de mening van de aanbieder. Er komt geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder door simpelweg de vrij toegankelijke inhoud op te roepen die gratis kan worden gebruikt. Hierbij wordt verklaard dat er geen bereidheid is om juridisch bindend te zijn van de kant van de aanbieder.

Externe links

Deze website bevat doorverwijzingen naar websites van derden (hierna "externe links", links of links genoemd). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve dienstverleners en exploitanten. Bij het eerste gebruik van de externe link heeft de aanbieder de inhoud van de derde partij gecontroleerd om te bepalen of er sprake was van mogelijke wetsovertredingen. Op het moment van koppelen waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de gegeven en eventuele toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte pagina's. Het gebruik van deze externe links betekent niet dat de aanbieder de gelinkte inhoud als zijn eigendom overneemt. Een permanente controle van de gelinkte inhoud is voor de aanbieder niet redelijk zonder aanwijzingen voor mogelijke rechtsovertredingen. Als we ons bewust worden van wetsovertredingen op gelinkte sites, worden deze links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrechten en aanvullende auteursrechten

De hier gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de aanbieder of de overeenkomstige rechthebbende. Dit geldt uitdrukkelijk voor elk verder digitaal gebruik. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorsturen van inhoud of volledige pagina's is niet gewenst, toegestaan en bovendien strafbaar. Gebruik voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan.

De presentatie of gedeeltelijke presentatie van deze website op externe sites is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.